Funkce

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Obsah článku:

Výběr jednotlivých funkcí je primárně spojen s vytvářením eWay-CRM® účtu. Při prvním spuštění si vyberete, jaké funkce chcete instalovat. Vzhledem k tomu, že vaše priority se mohou během rozvoje vašeho podnikání měnit, umožňuje vám eWay-CRM® spustit i ty funkce, které jste si prve neaktivovali.

Možnost upravit Funkce najdete v Centru pro správu pod sekcí Volby.

Základní přehled funkcí

Ve chvíli, kdy na Funkce kliknete, zobrazí se seznam všech funkcí, které jsou v eWay-CRM® dostupné. Funkce se spínačem vpravo již ve svém eWay-CRM® používáte, funkce se spínačem vlevo nejsou ve vašem eWay-CRM® aktuálně zapnuté.

Tabulka obsahuje shrnutí pro jednotlivé funkce:

Moduly Popis
Společnosti a kontakty

Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi.

Modul není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies.

Obchod

Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci.

Instalují se navíc moduly PříležitostiSměnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on DealsDeal TrendDeals Forecast a Sales Activity.

Uživatelé mohou také vytvářet nabídky a faktury.

Instalují se moduly DokladyZbožíProdejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci:

Projekty

Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené.

Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit.

Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty.

Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady.

Instalují se moduly DocházkaPrémieMzdyAbsencePlán zdrojůPracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time SheetTime Sheet by CompanyTime Sheet With CostsUsers Projects Costs PivotUsers Projects Attendance PivotUser Vacation a Project Costs.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci:

Marketingové kampaně

Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu.

Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results.

Bezpečnost

Nastavení určená k tomu, aby se k vašim eWay-CRM účtům nedostal nikdo nepovolaný.

Obecné

Jedná se o funkce, které jsou spojené s obecným fungováním eWay-CRM, kdy si jednoduše nastavíte různá pravidla na základě vašich potřeb.

Dostupnost: Níže uvedené možnosti jsou v Centru pro správu dostupné od verze eWay-CRM 6.1.3. 

Práce s funkcemi

Důležité: V případě, že provedete jakoukoli změnu, je potřeba v dané sekci kliknout na tlačítko Uložit. V jedné sekci můžete provést více změn, ale při přechodu do jiné sekce nebo na jinou stránku budete vyzváni k uložení změn. 

Záložka Nastavení

Ve chvíli, kdy si vyberete některou z funkcí, zobrazí se vám seznam jejích nastavení (zde například funkce Obchod):

V seznamu jsou dostupná nastavení pro jednotlivé moduly - viz dále.

Důležité: eWay-CRM Free nemá dostupná všechna nastavení, která jsou dostupná v eWay-CRM Basic, Professional či Enterprise.

Záložka Oprávnění na moduly

V případě funkcí Společnosti a kontakty, Obchod, Projekty a Marketingové kampaně máte k dispozici záložku Oprávnění na moduly.

Můžete si nastavit oprávnění na moduly, které jsou spojené s danou funkcí - více o oprávněních v článku Oprávnění na moduly.

Záložka Oprávnění na pole

V případě funkcí Společnosti a kontaktyObchodProjekty a Marketingové kampaně máte k dispozici záložku Oprávnění na pole.

Můžete si nastavit oprávnění na pole, které jsou součástí modulů, jež jsou spojené s danou funkcí - více o oprávnění v článku Pole.

Společnosti a kontakty (nastavení)

Sekce Společnosti a kontakty slouží k úpravě nastavení spojených s moduly Kontakty a Společnosti.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Kontakty

Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy

Zdroj adresy při vytváření kontaktu

Automaticky připojit aktivitu kontaktu ke společnosti

Zpřístupnit kontakty mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Umožnit uživatelům aktivovat obousměrnou synchronizaci s Microsoft 365

Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu

Společnosti

Kontrola duplicit společností

Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity

Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky

Obchod (nastavení)

Sekce Obchod slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Příležitosti.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Příležitosti

Zdroj adresy při vytváření příležitosti

Typ adresy odběratele, která se použije při výběru odběratele na příležitosti

Zpřístupnit příležitosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno

Výnosy Počítat ceny na příležitosti z dokladů
Oznámení

Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech

Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech

Doklady

Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu

Způsob aktualizace informací na detailu dokladu

Zboží na dokladu

Výchozí množství u položek zboží

Výchozí DPH u textových položek zboží

Ceny na zboží zahrnují DPH

 

Projekty (nastavení)

Sekce Projekty slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Projekty.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Výnosy a náklady

Automaticky počítat Konečnou cenu z vydaných faktur (modul Doklady)

Automaticky počítat Skutečné odpracované hodiny a Skutečné náklady lidí z docházky

Autimaticky počítat Skutečné náklady ostatní z nákupních cen produktů ve vydaných fakturách

Automaticky počítat Plánovanou konečnou cenu z podprojektů

Automaticky počítat Plánované náklady lidí z podprojektů

Automaticky počítat Plánované náklady ostatní z podprojektů

Zahrnovat docházky z příležitostí do skutečných nákladů lidí na projektu

Oznámení

Notifikovat uživatele o blížícím se plánovaném konci projektu

Kolik dní před plánovaných koncem chcete dostat notifikaci

Jaké skupiny uživatelů mají notifikaci dostat

Notifikovat uživatele o změnách v přiřazení do týmu

Docházka

Neumožnit uživatelům zadat docházku starší než X dnů

Marketingové kampaně (nastavení)

Sekce Marketingové kampaně slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Marketing.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Profesionální E-mail Stahovat tyto typy reakcí
Hromadná korespondence

Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce

Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence

Bezpečnost (nastavení)

Sekce Bezpečnost slouží k nastavení eWay-CRM tak, aby byla vaše data vždy v bezpečí.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Zabezpečení
GDPR

Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecné (nastavení)

Sekce Obecné slouží k úpravě místního nastavení, aplikaci firemní politiky nebo nakonfigurování spojení s telefonní ústřednou.

V této sekci najdete následující nastavení:

Sekce Dostupná nastavení
Jazyk a oblast

Výchozí jazyk

Výchozí měna

Počet desetinných míst

E-maily

Skupiny uživatelů s vynuceným sledováním e-mailů

Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů

Sledovat e-maily pouze na základě adresy v poli Komu

Dokumenty

Povolit verzování dokumentů

Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech

Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení

Kalendář

Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky

Uživatelé

Zpřístupnit uživatele mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Telefonie

Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí

Ostatní

Formát celého jména

Atributy pro kalkulaci pole Další krok

Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita

Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky

Výchozí splatnost faktury

Údržba

(dostupné pouze na on-premise instalacích)

Časový interval pro údržbu

Povolit zálohování databáze

Složka určená pro zálohy databáze

Počet dní určující, jak dlouho se budou uchovávat zálohy databáze