Vytvoření účtu a databáze při prvním spuštění (do verze 7.1)

V případě, že přecházíte na vyšší verzi eWay-CRM® anebo se se systémem seznamujete poprvé, je pro vás vytvořen snadný průvodce pro vytvoření databáze. Jedná se o tzv. uvítací okno, které vás provede snadno nastavením databáze.

Jakmile poprvé pustíte eWay-CRM®, objeví se vám před oknem MS Outlooku další okno, kterým jste uvítáni do systému eWay-CRM®. V následujících odstavcích je popsáno, jak můžete efektivně a snadno uvítací okno využít:

  1. Výběr jazyka
  2. Výběr licence eWay-CRM®
  3. Specifikace vytvoření databáze
  4. Výběr modulů
  5. Přizpůsobení eWay-CRM® před dokončením registrace
  6. Dokončení registrace
  7. Přihlášení k existujícímu účtu

 

1) Výběr jazyka

Primárně je jazyk eWay-CRM® nastaven tak, jak jste jej zvolili při samotné instalaci. Ale hned v prvním dialogu uvítacího okna si můžete vybrat jeden z podporovaných jazyků, v kterém se vám uvítací okno a následně i eWay-CRM® budou zobrazovat.

Nyní máte na výběr:

Pro ukončení uvítacího okna klikněte na Storno.

2) Výběr licence eWay-CRM®

eWay-CRM® nabízí dva základní typy licence: eWay-CRM® Premium Trial a eWay-CRM® Free (ve verzi Free není podporována služba profesionální e-mail).

Vyberte si jednu z licencí, která vám sedí nejvíce. Následně se před vámi objeví formulář, kde je potřeba vyplnit základní údaje, jež jsou důležité pro registraci a pro případnou komunikaci mezi vámi a naším týmem. Formulář je stejný pro eWay-CRM® Premium Trial i pro eWay-CRM® Free.

PolePovinnéPopis
Jméno Ano Vaše křestní jméno.
Příjmení Ano Vaše příjmení.
E-mail Ano Vaše e-mailová adresa, která bude použita pro vašeho uživatele a zároveň na ni budou zaslány přihlašovací údaje.
Telefon Ano Vaše telefonní číslo.
Společnost Ne Název vaší společnosti. Bude použito v části průvodce, kde si určujete vlastní nastavení.
Země Ano Jedná se o pole, které je předvyplněno podle Regionu, který máte nastavený v Microsoft Windows.
Souhlasím s licenčními podmínkami Ano Pro možnost pokračování v registraci musí být zaškrtnuto. Zde je odkaz na licenční podmínky.
Chci získat informace o aktualizacích Ne Pokud zaškrtnete pole, dostanete od nás sérii e-mailů, které vám umožní zdokonalit váš byznys prostřednictvím eWay-CRM®.

V případě, že vyplníte alespoň povinná pole, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko Další.

Pro návrat na klikněte na tlačítko Zpět. Pro ukončení uvítacího okna klikněte na Storno.

3) Specifikace vytvoření databáze

Pokud v předchozím okně kliknete na Další, dostanete se do dialogu, kde si můžete vybrat jednu z forem vytvoření databáze pro vaši eWay-CRM®.

Následující text představuje tři možnosti vytvoření databáze. Jakmile se pro některý typ rozhodnete, stačí kliknout na Další a pokračovat v registraci.

Pro návrat na klikněte na tlačítko Zpět. Pro ukončení uvítacího okna klikněte na Storno.

Připravte mi prázdnou databázi

Pokud vyberete možnost Připravte mi prázdnou databázi a následně kliknete na tlačítko Další, budete přesunuti do části pro nastavení eWay-CRM®.

V případě, že vyberete tuto možnost, bude vám po dokončení registrace vytvořena prázdná databáze.

Připravte mi databázi se vzorovými daty

Jestliže si vyberete možnost Připravte mi databázi se vzorovými daty, budete přesunuti do části pro nastavení eWay-CRM®.

Vzorová databáze je určena především pro ty, kteří jsou zvyklí pracovat s projekty, jež mají standardizované kroky. Získáváte databázi, kterou jsme pro vás předvyplnili daty a která je vhodná pro základní seznámení práce s eWay-CRM®. Můžete si díky ní osvojit práci s jednotlivými moduly a zaučit i své zaměstnance.

Pokud jste si vybrali svou vzorovou databázi, která vám bude více vyhovovat, klikněte na tlačítko Další.

Pamatujte, že v případě této varianty je nutné, abyste byli připojeni k internetu. Jinak ke stažení vzorové databáze nemůže dojít.

Naimportovat kontakty z Microsoft Outlook

Dostupnost: Tato možnost je dostupná od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Pokud vyberete možnost Naimportovat kontakty z Microsoft Outlook a následně kliknete na tlačítko Další, budete přesunuti do části pro nastavení eWay-CRM®.

Tuto možnost vyberte v případě, že chce kontakty, které máte v Microsoft Outlooku, nechat naimportovat také do eWay-CRM®. Budete tak mít zajištěno, že budete v eWay-CRM® pracovat se stejnými kontakty.

V případě, že chcete vytvořit v eWay-CRM® i samostatné společnosti, které mají vaše kontakty v Microsoft Outlooku vyplněné, zaškrtněte možnost Automaticky vytvářet společnosti při importu kontaktů.

4) Výběr modulů

Abyste neinstalovaly všechny moduly, které eWay-CRM® nabízí, protože všechny nevyužijete, můžete si vybrat pouze ty, které skutečně využijete. Moduly, které jsou instalovány vždy, jsou Uživatelé, Deník, Dokumenty, E-maily, Úkoly, Kalendář, Znalosti a Školení.

ModulyPopis
Kontakty a společnosti

Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi.

Jediný modul, který není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies.

Obchod

Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci.

Instalují se navíc moduly PříležitostiSměnné kurzyCíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on Deals, Deal Trend, Deals ForecastSales Activity.

Projekty

Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené.

Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project TimelinePlanned vs Real Profit.

Marketingové kampaně

Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu.

Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results.

Nabídky a faktury

Uživatelé mohou vytvářet nabídky a faktury.

Instalují se moduly Doklady, Zboží, Prodejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company SalesCompany Sales by Account Manager.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci:

Docházka a plánování

Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty.

Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady.

Instalují se moduly Docházka, Prémie, MzdyAbsencePlán zdrojů, Pracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time Sheet, Time Sheet by Company, Time Sheet With Costs, Users Projects Costs Pivot, Users Projects Attendance PivotUser VacationProject Costs.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci:

Kliknutím na ikonu ? získáte o modulech základní informace. Pokud si vyberete moduly, které skutečně chcete, klikněte na tlačítko Další.

5) Přizpůsobení eWay-CRM® před dokončením registrace

Okno pro přizpůsobení vám dovoluje nastavit si některé prvky eWay-CRM® ještě před tím, než dokončíte registraci. Hodnoty, které zde vyplníte, budou použity pro Nastavení eWay-CRM® a pro některá nastavení v Administrační aplikaci. Následující podkapitoly popisují jednotlivá nastavení:

Globální nastavení

NastaveníPopis
Výchozí jazyk Bude nastaven stejný, jaký jste vybrali v první části registrace. Toto nastavení určí hodnotu Výchozí jazyk v Administrační aplikaci eWay-CRM®.
Výchozí měna Bude nastavena podle Regionu vašich Microsoft Windows. Toto nastavení určí hodnotu Výchozí měna v Administrační aplikaci eWay-CRM®.
Automaticky ukládat e-maily odeslané a přijaté od kontaktů z eWay-CRM® Nastaví sledování e-mailů v Nastavení eWay-CRM® > Karta - E-maily.
Odesílat chybová hlášení za účelem zlepšení produktu eWay-CRM® Zaškrtávací pole je automaticky zaškrtnuto. jedná se o nastavení v Nastavení eWay-CRM® > Karta - Předvolby.
Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR) Zapne se funkce, která slouží pro implementaci GDPR pravidel v rámci eWay-CRM®. Více v článku GDPR v eWay-CRM®.

Údaje o vaší firmě

NastaveníPopis
Firma Stejná, jako jste zadali ve formuláři po výběru typu licence. Jméno společnosti bude použito pro šablony v Microsoft Wordu - například pokud budete chtít tisknout faktury.
Ulice, Město, PSČ, Kraj Adresa bude použita pro šablony v Microsoft Wordu - například pokud budete chtít tisknout faktury.
IČ, DIČ IČ a DIČ budou použity pro šablony v Microsoft Wordu - například pokud budete chtít tisknout faktury. Toto nastavení není dostupné v případě, že vyberete jako zemi Spojené státy americké, Kanadu nebo Rusko.

Jestliže máte přizpůsobení nastaveno, jak potřebujete, pokračujte stisknutím tlačítka Další. Bude vám vytvořen účet a zároveň dojde k vytvoření databáze podle vámi zadané specifikace.

Pro návrat na klikněte na tlačítko Zpět. Pro ukončení uvítacího okna klikněte na Storno.

6) Dokončení registrace

Finální okno ukazuje stav vytváření účtu a databáze. Proces může chvíli trvat. Nejprve se vytváří databáze a následně se do ní synchronizují data, pokud jste si vybrali možnost vytvořit ukázkovou databázi anebo jste vybrali import Basic databáze. Počkejte, než uvidíte následující okno:

Klikněte na Začít s eWay-CRM a začněte využívat svou eWay-CRM®.

Důležité: Přihlašovací údaje, které vám byly zaslány e-mailem, si uchovejte, můžete je potřebovat například při instalaci eWay-CRM® na nový počítač anebo při využívání eWay-CRM® Mobile.

7) Přihlášení k existujícímu účtu

Pokud již z minulosti máte funkční eWay-CRM® účet, můžete v úvodním okně rovnou kliknout na Přihlásit se ke stávajícímu účtu. Pokud tak učiníte, uvidíte následující formulář.

Formulář bude prázdný a vy do něj vyplníte všechny údaje (obdrželi jste je na svůj e-mail po dokončení registrace). Pokud kliknete na Další, budete spojeni se svým existujícím účtem:

Klikněte na Začít s eWay-CRM a začněte využívat svou eWay-CRM®.