Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy máte možnost nastavit jestli bude při tvorbě a editaci kontaktů v rámci eWay-CRM® kontrolováno, zda-li takový záznam v systému již neexistuje. Kontrola je u kontaktů nastavena na pole E-mail 1, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání kontaktu provedena.

Kliknutím na položku Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy v seznamu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li nastavení zapnuto, je kontrola duplicit zapnutá a při ukládání kontaktu do systému bude provedeno porovnání hodnoty z pole E-mail 1 na kartě kontaktu s ostatními záznamy, které jsou v systému. V případě, že bude mezi ostatními kontakty nalezen nějaký se stejným e-mailem, nebude Váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření druhého záznamu a Vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.

Je-li nastavení vypnuto, je kontrola duplicit vypnutá a ukládané kontakty nebudou kontrolovány.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.