Notifikovat uživatele o změnách v přiřazení do týmu

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Notifikovat uživatele o změnách v přiřazení do týmu máte možnost nastavit, jestli budou uživatelé dostávat e-mailem informaci, že byli přiřazeni k týmu nebo z něj odebráni.

Kliknutím na položku Notifikovat uživatele o změnách v přiřazení do týmu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, uživateli přijde e-mail ve chvíli, kdy byl přiřazen k týmu na projektu nebo z týmu odebrán.

Je-li funkce vypnutá, uživatelé nedostávají informaci o tom, že byli přiřazeni nebo odebráni z projektu.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.