Users Projects Costs Pivot

Tento report Vás informuje o nákladech jednotlivých uživatelů na projektech ve zvoleném období.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení reportu jsou:

  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení docházek, příležitostí a projektů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Vyberte požadované datum začátku období.
Konec Vyberte požadované datum konce období.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

Řádky tabulky znázorňují jednotlivé uživatele, sloupce v tabulce pak jednotlivé projekty. V tabulce se zobrazují všichni uživatelé, kteří zadali za zvolené období nějakou docházku, a všechny projekty, k nimž je za zvolené období přiřazena docházka.

V příslušném řádku a sloupci pak snadno vyhledáte, jaké náklady má Vaše společnost na práci konkrétního uživatele na konkrétním projektu.

V posledním řádku tabulky jsou uvedeny celkové hodnoty. V příslušném sloupci jsou uvedeny celkové náklady na práci všech uživatelů na příslušném projektu za zvolené období.

V posledním sloupci je pak součet všech nákladů na daného uživatele za všechny projekty, k nimž si zadal docházku.