Time Sheet With Costs

Tento report sleduje docházku lidí za vybrané období a vypočítává, jaké to pro naší firmu bude znamenat náklady.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení smysluplných hodnot v reportu jsou:

  • Uživatelé si pravidelně vyplňují záznamy o docházce v modulu Docházka. Pokud chcete pracovat s tímto reportem, musíte u uživatelů rovněž vést položku typu Mzda (počítá se s hodnotou v políčku Osobní náklady), která musí být platná pro zvolené období.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení docházky a mezd ostatních uživatelů.
  • Být v době generování reportu online. Celý proces totiž funguje tak, že na serveru se například každou hodinu spouští procedura, která nově zadané docházky pronásobí se mzdami a teprve pak se mohou údaje zobrazit v reportu.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Začátek období, pro které si přejete report zobrazit.
Konec Konec období, pro které si přejete report zobrazit.
Uživatel Uživatel, jehož záznamy o docházce si přejete zobrazit.
Pouze schválené Zaškrtávací pole slouží k tomu, zda chcete do reportu zahrnout pouze takovou docházku, která je v systému označena jako Schválená. Správné nastavení schválené docházky najdete v článku Jméno stavu pro schválenou docházku.

Data zobrazená v reportu

V záhlaví reportu (viz níže) je uvedeno jméno uživatele a období, pro které je docházka s náklady zobrazena. Je zde také uveden celkový počet hodin, které uživatel za dané období odpracoval, a celkové náklady na uživatele za toto období.

SloupecPopis
Datum Datum docházky.
Hodiny Délka trvání docházky v hodinách
Projekt Název projektu, k němuž se daná položka docházky vztahuje.
Popis Činnost, kterou pracovník na projektu vykonával.
Poznámka Přesný popis činnosti tak, pokud jej zaměstnanec uvedl do pole poznámky při vyplňování docházky.
Náklady Náklady vztahující se k dané položce docházky. Tyto náklady se počítají jako součin délky pracovní činnosti a Osobní náklady uvedené u uživatele v modulu Mzdy.

Po načtení reportu jsou záznamy v tabulce seřazeny podle data docházky. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.