Planned vs Real Profit

Tento report sleduje rozdíl mezi plánovaným a skutečným ziskem jednotlivých projektů. Zobrazují se zde pouze projekty, které jsou ve stavu Hotovo nebo Vývoj.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení hodnot v reportu jsou:

  • Uživatelé vyplňují Plánovaná konečná cena, Konečná cena a další cenové údaje na projektech.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení projektů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Datum začátku reportovaného období.
Konec Datum konce reportovaného období.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

SloupecPopis
Projekt Název projektu.
Cena Skutečná konečná cena, za kterou byl projekt prodán zákazníkovi.
Plánovaný zisk % Hodnota plánovaného zisku v procentech.
Plánovaný zisk Hodnota plánovaného zisku projektu – tento údaj  je shodný s údajem o plánovaném zisku, který najdete na kartě vybraného projektu.
Skutečný zisk % Hodnota skutečného zisku v procentech.
Skutečný zisk Skutečný zisk spočítaný ze skutečných celkových nákladů a skutečné konečné ceny projektu.
Poměr Poměr mezi skutečným a plánovaným ziskem daného projektu.

Analogicky jsou pak hodnoty sumarizovány, respektive průměrovány (u procentních hodnot) v poslední řádce, kde je celkové shrnutí.

Po vygenerování reportu jsou projekty, které odpovídají zadanému období, seřazeny v řádcích tabulky dle svého názvu. Jeden řádek odpovídá jednomu projektu. Projekty lze ovšem řadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců - kliknutím na šipku vedle názvu sloupce budou záznamy seřazeny sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.