Povolit zálohování databáze

Pomocí položky Povolit zálohování databáze určíte, zda se bude docházet k automatickému zálohování databáze, či nikoli. V minulosti bylo nutné databázi zálohovat manuálně, respektive nastavit si vlastní systém, ale díky tomuto nastavení máte zálohování automatické a nemusíte mít strach z toho, že byste přišli o svá data.

Dvojím kliknutím na položku Povolit zálohování databáze v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a automatické zálohování je aktivováno.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a automatická záloha není spuštěna a musíte si nastavit vlastní zálohování.

Výchozí režim automatického zálohování má následující specifika:

  • Plná záloha je prováděna každou neděli.
  • Pokud není v historii žádný záznam o plné záloze nebo není přítomný soubor s poslední plnou zálohou, je tato vždy automaticky vytvořena.
  • Rozdílové zálohy jsou prováděna ve všech ostatních dnech.
  • Ve výchozím nastavení jsou zálohy starší 14 dnů automaticky mazány, ale dobu jejich držení je možné změnit v nastavení Počet dní určující, jak dlouho se budou uchovávat zálohy databáze.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.