Project Costs

Díky tomuto reportu snadno a rychle zjistíte, jaké jsou náklady vaší společnosti na konkrétní projekt.

Máte-li pocit, že váš tým nepracuje dostatečně efektivně, s pomocí tohoto reportu snadno odhalíte, co by se dalo zlepšit a na které věci je třeba dávat pozor.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení hodnot v reportu jsou:

  • Uživatelé vyplňují Plánovaná konečná cena, Konečná cena a další cenové údaje na projektech.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení projektů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Projekt Vyberte projekt, jehož náklady vás zajímají. Projekty jsou v seznamu zobrazovány ve tvaru "Jméno společnost (zákazníka) - Název projektu".
Období Nastavuje, za jaké období se má report zobrazit. Chcete-li zobrazit statistiku pro všechna období, vyberte první možnost (Vše).

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

Tabulka s údaji o financích

Tabulka v horní části reportu vás informuje, jaké jsou náklady zvoleného projektu, jeho celková cena, jaký zisk přinesl tento projekt Vaší společnosti a zda byl včas dokončen. Z této tabulky se také dozvíte, kdo ve firmě je za projekt zodpovědný a kolik času strávili vaši zaměstnanci jeho realizací.

PoleVýznam
Konečná cena Konečná cena, jak je uvedena v okně daného projektu.
Ostatní náklady Ostatní náklady, jak jsou uvedeny v okně daného projektu.
Náklady lidí Náklady na zaměstnance, jak jsou uvedeny v okně daného projektu.
Zisk % Zisk projektu v %, jak je uvedený v okně projektu.
Zisk Zisk projektu, jak je uvedený v okně projektu.
Odpracováno hodin Konkrétní počet hodin odpracovaných na vybraném projektu.
Projektový manažer Jméno projektového manažera vybraného projektu.
Skutečný konec Skutečný konec, jak je uvedený v koně konkrétního projektu.
Skutečná doba Doba trvání projektu od jeho začátku do jeho konce, případně do současnosti.
Po splatnosti Počet dní, kolik je projekt po splatnosti od svého konce.

Počet hodin strávený na projektu

Kruhový graf vlevo znázorňuje počet hodin, který vaši pracovníci na projektu strávili.

Náklady na zaměstnance

Kruhový graf vpravo tyto hodiny přepočítává na náklady, které vaše firma vydala na jednotlivé zaměstnance. Tyto výpočty jsou prováděny dle nastavení platů uvedených v modulu Mzdy.

Vývoj docházky zaměstnanců

Spojnicový graf zobrazený pod oběma výše popsanými grafy znázorňuje vývoj docházky pracovníků v jednotlivých týdnech.

 

Tabulka s údaji o docházce

Tabulka v dolní části reportu vám přináší přehled všech položek v modulu Docházka, které jsou s daným projektem svázané – a tím pádem podrobný přehled všech činností i s časovou náročností a přesným popisem, které vaši zaměstnanci na daném projektu vykonávali.

SloupecPopis
Datum Datum docházky.
Trvání Délka trvání docházky.
Uživatel Jméno uživatele, který na projektu pracoval.
Předmět Pole udává, jakou činnost pracovník na projektu vykonával.
Poznámka Uveden přesný popis činnosti a případné další poznámky, pokud jej uživatelé zapsali do pole Poznámka na docházce.
Náklady Náklady na konkrétní činnost spočítané podle mezd pracovníků.

Výchozí řazení záznamů v tabulce je podle data docházky. Položky v tabulce však seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.