Výchozí splatnost faktury

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Výchozí splatnost faktury určuje, jaká doba se nastaví jako výchozí pro splatnost faktur.

Kliknutím na položku Výchozí splatnost faktury zadáte hodnotu nastavení.

Jedná se o hodnotu ve dnech. Pokud je nastaveno datum vytvoření faktury, její den splatnosti se spočítá automaticky na základě tohoto nastavení.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.