Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Položka Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech určuje, zda bude používána funkce notifikací o neuzavřených příležitostech. Notifikace se zasílá v případě, že plánovaný konec příležitosti byl předchozí den a k tomuto dni nebyla stále uzavřena. Díky této funkci budete mít přehled o všech neukončených příležitostech, které v systému máte.

Kliknutím na položku Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, určená skupina uživatelů dostane e-mail o tom, že určené příležitosti již měly podle plánovaného konce vypršet.

Je-li funkce vypnutá, notifikace zasílána nebude.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.