Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence

Tato funkce je dostupná v modulu Marketingové kampaně (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Marketingové kampaně.

Položka Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence slouží k nastavení časového intervalu, které je v rámci zpracování marketingového listu mezi odesláním jednotlivých dávek. Vámi nadefinovaný marketingový seznam je totiž po vytvoření hromadné korespondence programem eWay-CRM® rozdělen do skupin s menším počtem kontaktů, a tyto skupiny jsou odesílány samostatně s časovým rozestupem, který definujete právě zde.

Toto nastavení je společně s Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce velmi důležité pro nastavení rychlosti zpracování marketingového seznamu a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Výchozím způsobem jsou hodnoty nastaveny na odesílání 10 e-mailů každých 5 minut, což by mělo z velké části předejít zablokování vašich e-mailů, ale samozřejmě může být pomalé pro odesílání většího množství e-mailů.

Více informací o hromadné korespondenci v rámci marketingové kampaně naleznete v kapitole Popis modulu Marketing.

Kliknutím na položku Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence zadáte hodnotu nastavení.

Do pole zadejte číslo udávající požadovaný počet minut, po které bude  systém čekat, než odešle další dávku e-mailů z marketingového seznamu. Množství e-mailových zpráv, které budou odeslány v rámci jedné dávky, můžete nastavit pomocí hodnoty Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Pozn. Čím větší počet e-mailů je rozeslán v kratším časovém intervalu, tím více se zvyšuje riziko, že budete zařazeni na výše zmiňovaný blacklist.