Popis a využití modulu Marketing

Modul Marketing slouží pro efektivní a přehlednou správu vašich marketingových kampaní. Podporuje hromadný mailing a nabízí nástroje pro sledování úspěšnosti počítání návratnosti investic spojených s jednotlivými kampaněmi.

I v modulu Marketing lze, stejně jako například v Projektech, Příležitostech či Dokumentech, nastavovat workflow, čímž se pomocí jednotlivých fází definuje celkový průběh kampaně a rozděluje se zodpovědnost za plnění konkrétních úkolů.

Modul Marketing v současné době neumožňuje import externích databází kontaktů, ale pracuje pouze s údaji již uloženými v eWay-CRM® v modulech Kontakty, Společnosti a Příležitosti.

Hledáte-li spíše koncept práce s marketingovou kampaní než samotný popis modulu, nahlédněte do kapitoly Jak pracovat s Marketingovým modulem?

Seznam modulu Marketing

Po kliknutí na ikonu modulu Marketing v hlavním nástrojové liště eWay-CRM® se zobrazí v okně pro čtení výpis existujících položek - takzvaných marketingových kampaní. Právě přes hlavní seznam můžete vytvářet nové kampaně anebo editovat existující. Hlavní seznam se také za pomoci uživatelských pohledů a využití různých filtrů může stát jednoduchým nástrojem reportingu. Pro více informací o práci s hlavními seznamy si prostudujte kapitolu Hlavní seznam.

Správa marketingových kampaní

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete: 

Karta marketingové kampaně a popis jednotlivých polí

Dvojím kliknutím na vybranou Marketingovou kampaň v hlavním seznamu kampaní zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové kampaně se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je jen na vás, abyste do eWay-CRM® zadali všechny potřebné údaje.

Obdobně, jako například s projektem, je možné i s položkami marketingového modulu (jednotlivými marketingovými kampaněmi) svazovat pomocí systému záložek další položky eWay-CRM® a vést si k nim tak například deník, evidovat dokumenty či e-maily, které s ní souvisí, či mít seznam participujících osob.

Obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Název Jméno dané kampaně. Doporučujeme tvořit názvy položek v ustálené konvenci, která usnadní hledání a celkově orientaci v hlavním seznamu.
ID ID položky se doplňuje automaticky po uložení na server a není možné jej měnit. Pokud pracujete v Offline režimu, ID se doplní, jakmile se opět připojíte k serveru a eWay-CRM® sesynchronizujete.
Typ Typ marketingové kampaně udává povahu plnění kampaně a usnadňuje orientaci v seznamu kampaní. Typy lze v definovat v Centru pro správu, standardně bývá v nabídce typ Telemarketing, Newsletter, E-mail.
Začátek Datum zahájení prací na kampani.
Konec Datum, kdy byla kampaň ukončena.
Příjmy Needitovatelné pole, do kterého se sčítají sumy všech příležitostí vytvořených z dané kampaně. Podmínkou je skutečnost, že v příležitosti je vyplněno pole Cena a tato příležitost byla zároveň následně převedena na projekt. Měna pole se nastaví podle toho, jak je vybrána Výchozí měna.
Cílová skupina Automaticky dopočítávaný údaj o počtu respondentů vybraných do marketingového seznamu. Pokud se změní marketingový seznam (počet položek v seznamu), změní se i tento údaj.
Odeslané e-maily Celkový počet e-mailů, který byl skutečně odeslán. Může se lišit od cílové skupiny (např. pokud byl již kontakt evidován službou Profesionální e-mail jako neaktivní a pokus o doručení tudíž neproběhl). Při kliknutí na tlačítko Aktualizovat dojde také ke zjištění toho, zda služba Profesionální e-mail neobdržela nová data, kterými by se stávající údaj přepsal. Neustále tak máte přístup k aktuálním údajům. Primárně jsou ale data stahována automaticky.
Doručené e-maily Počet obeslaných adresátů (Odesláno e-mailů), od kterých se nevrátila žádná chybová hláška (schránka nenalezena, schránka zaplněna apod.). Při kliknutí na tlačítko Aktualizovat dojde také ke zjištění toho, zda služba Profesionální e-mail neobdržela nová data, kterými by se stávající údaj přepsal. Neustále tak máte přístup k aktuálním údajům. Primárně jsou ale data stahována automaticky.
Zobrazené e-maily Počet unikátních zobrazení e-mailů. Pokud si uživatel e-mail zobrazí několikrát, započítá se pouze první zobrazení. Při kliknutí na tlačítko Aktualizovat dojde také ke zjištění toho, zda služba Profesionální e-mail neobdržela nová data, kterými by se stávající údaj přepsal. Neustále tak máte přístup k aktuálním údajům. Primárně jsou ale data stahována automaticky.
Počet odhlášení Počet kontaktů, které se na základě této kampaně odhlásily z odběru. Při kliknutí na tlačítko Aktualizovat dojde také ke zjištění toho, zda služba Profesionální e-mail neobdržela nová data, kterými by se stávající údaj přepsal. Neustále tak máte přístup k aktuálním údajům. Primárně jsou ale data stahována automaticky.
Poznámka

Text, který chcete ke kampani připsat. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Workflow panel pro modul Marketing

V horní části okna pro práci se záznamem je zobrazen workflow panel. Stavy workflow závisí na vybraném typu marketingové kampaně – editace nabídky typů kampaní a jednotlivých kroků workflow panelu se provádí v administrační aplikaci eWay-CRM®.

Je možné mít k dispozici předdefinované například tři typy kampaně (direct mail, telemarketing, newsletter) a zajistit tak, že pracovníci budou vždy za všech okolností vědět, jak kampaň řídit a spravovat. Systém je schopen během změny stavu položky kontrolovat, zda jsou vyplněna určitá pole (například začátek a konec kampaně), zda jsou vytvořeny vazby s určitými objekty (například přiložená šablona newsletteru před tím, než bude kampaň posunuta do stavu Běží), atp.

eWay-CRM® umožňuje automatickou notifikaci skupin uživatelů nebo i jednotlivých pracovníků, takže se například marketingový ředitel vždy dozví, že daná kampaň byla právě ukončena a je možné ji vyhodnotit.

Pro typ Profesionální e-mail je workflow nadefinované pevně a nelze jej editovat ani v Premium verzi systému eWay-CRM®, slouží pouze pro sledování průběhu zpracování kampaně službou Profesionální e-mail. Více o propojení eWay-CRM® se Profesionální e-mailovou službou se dočtete v samostatném článku.

Pro obecné informace o workflow nahlédněte do kapitoly Workflow panel.

Vytváření nových položek ze záložky Marketingový seznam

V záložce Marketingový seznam máte možnost pravým tlačítkem kliknout na některou z položek a vytvořit z nich položku novou.

Při kliknutí na některou z nabízených typů položek, se otevře okno, kde jsou předvyplněné údaje automaticky převzaté z okna marketingové kampaně a z položky, z níž vytváříte položku novou.

Snadno si tak z respondenta vytvoříte příležitost (jejíž cena se pak započítává do pole Příjmy - viz výše), případně si k respondentovi přiřadíte úkol, abyste se nezapomněli danému klientovi připomenout.