Vytvoření nového záznamu

V eWay-CRM® existuje několik různých způsobů jak vytvořit novou položku, záleží jen na vás, který ze způsobů vám bude vyhovovat nejvíce.

Vytvoření nového záznamu

1) Pomocí tlačítka v hlavním seznamu

Přejděte do modulu, v němž chcete položku vytvořit a klikněte na tlačítko pro přidání nového záznamu. Tlačítko se zobrazuje v seznamu těch modulů, u kterých máte právo vytvářet nové položky.

Po kliknutí na tlačítko nového záznamu se zobrazí okno nové položky daného modulu. Do něj vyplňte potřebné podrobnosti, po vyplnění požadovaných údajů můžete záznam uložit.

2) Kontextové menu v seznamech

Novou položku můžete vytvořit také v seznamu položek tím, že do prázdného místa mimo záznamy kliknete pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberete volbu Nový. Vytvoří se nová položka daného modulu a opět je na uživateli, aby doplnil potřebné údaje a následně záznam uložil.

3) Přes nabídku Nový v hlavním panelu

Nemáte-li právě zobrazen modul, ve kterém nový záznam chcete vytvořit, je nejrychlejším způsobem vytvoření položky přes nabídku Nový. Ve verzích Microsoft Outlook 2010 a vyšší tlačítko Nový naleznete přímo na kartě Domů. Ve starších verzích MS Outlook 2003 a 2007 je nabídka Nový obsažena v hlavním panelu eWay-CRM®. Případně ji lze vyvolat z menu Microsoft Outlooku, nabídka eWay -> Nový.

Uložení vytvořeného záznamu

K uložení slouží tlačítka v levé horní části okna. Kliknutím na tlačítko Ulož a zavři uložíte právě vyplněný záznam a zavřete okno pro práci se záznamem. Kliknutím na tlačítko Ulož uložíte právě vyplněné údaje, a okno pro práci se záznamem ponecháte otevřené. Některé moduly (např. docházka) rovněž nabízejí volbu Ulož a nový, tato funkce uloží a zavře okno právě vyplněného záznamu a následně otevře nové, prázdné okno položky daného modulu pro vyplnění dalšího záznamu.