Jak pracovat s Marketingovým modulem?

Tvorba marketingového seznamu

Po vytvoření nové položky marketingové kampaně je nutné nadefinovat na její záložce Marketingový seznam výběr těch kontaktů, které v rámci dané kampaně plánujete oslovit. Seznam kontaktů k oslovení můžete pomocí různých filtrů vybírat z modulů Projekty, Příležitosti, Společnosti a Kontakty. Jak výčet kontaktů nadefinovat, naleznete ve článku Tvorba a editace marketingového seznamu.

Hromadné akce nad kontakty

Poté, co jste si vytvořili seznam kontaktů, je možné tento seznam ovládat (rozesílat hromadné e-maily, tisknout štítky nebo obálky) pomocí tlačítka Akce v pravém horním rohu okna kampaně. Vykonání většiny těchto akcí je navázáno na aplikaci MS Word, která tyto funkcionality běžně nabízí a mnozí uživatelé práci v tomto prostředí již znají. Výjimkou je odeslání e-mailů skrze službu Profesionální e-mail, kde je uživateli zobrazen webový průvodce nastavením kampaně. Využití Profesionální e-mailové služby je podmíněno aktivním účtem. Více o způsobu registrace a průvodce sestavením kampaně naleznete v samostatném článku Integrace marketingového modulu s Profesionální e-mailovou službou.

Je nutné podotknout, že každá možnost pod tlačítkem Akce se vztahuje na všechny kontakty definované v rámci marketingového seznamu a případný podvýběr (označení pomocí myši a tlačítka Ctrl, apod.) několika položek v tomto případě není brán v potaz.

Před spuštěním hromadného obeslání kontaktů e-maily pomocí aplikace Microsoft Word si prosím prostudujte články týkající se globálního nastavení marketingového modulu, zejména pak článků Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávceInterval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence, které zásadně ovlivňují rychlost zpracování marketingového seznamu, a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Co je to blacklist se dočtete zde. Služba Profesionální e-mail si toto řeší sama interně a editace výše uvedených globálních nastavení nijak neovlivní rychlost odeslání kampaně přes tuto službu.

Sledování odpovědí a plánování aktivit k jednotlivým kontaktům

Průběh komunikace s konkrétním kontaktem si můžete zobrazit po kliknutí na číslo, představující počet reakcí, ve sloupci Počet odpovědí na záložce Marketingový seznam.

Při propojení se službou Profesionální e-mail získáváte možnost automatické aktualizace reakcí, kdy nejprve za vás systém automaticky získává aktualizace každých 5 minut. Interval se postupně prodlužuje a je nastaven tak, aby po týdnu od začátku kampaně již aktualizace automaticky získávány nebyly. Důvod takového nastavení je v tom, že právě období týdnu je marketingovými specialisty považováno za takové, kdy se adresáti rozhodnou odpovědět. Nemusíte tak neustále sami aktualizovat seznam, ale ten se aktualizuje sám. V případě potřeby je ale vždy možné vyvolat aktualizaci manuálně.

Pokud komunikaci sledujete mimo systém eWay-CRM® a potřebujete ji do systému přenést, můžete ji také importovat pomocí tlačítka Akce >> Importovat reakce. Informace o tom, jak importovat reakce na marketingovou kampaň naleznete v článku Import reakcí na marketingovou kampaň.

V případě, že jste zvolili marketingovou kampaň typu Profesionální e-mail, data jsou automaticky aktualizována. Je možné po odeslání e-mailů kampaň aktualizovat pomocí tlačítka Aktualizovat, ale v tomto případě je stahování omezeno na 100 reakcí v jednu chvíli, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcení synchronizace při vytváření deníků. Také můžete aktualizovat všechny kampaně z přímo z hlavního seznamu Marketingových kampaní po označení všech položek, na jednu z nich klikněte pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte Aktualizovat.

Pokud Vám z komunikace s jednotlivými kontakty vyplyne nějaký úkol nebo pokud byste z daného kontaktu chtěli vytvořit například samostatnou obchodní příležitost, pak si na tento kontakt klikněte pravým tlačítkem a přes volbu Nový vytvořte požadovanou položku či aktivitu.