Import reakcí

Vedle ruční editace reakcí na marketingovou kampaň je také možné importovat je ze souboru formátu .xls nebo .xlsx. Importovat reakce lze pomocí tlačítka Importovat reakce v nabídce Akce na liště karty marketingové kampaně. Aby bylo možné reakce importovat, je nutné mít již vytvořený marketingový seznam. Informace o vytváření marketingového seznamu naleznete v článku Tvorba a editace marketingového seznamu.

Pokud je tedy vytvořen marketingový seznam, tlačítko Importovat reakce bude aktivní. Po jeho stisknutí vyberte z dialogového okna soubor, ze kterého chcete reakce importovat. Systém pak seznam reakcí automaticky naimportuje a sváže s příslušnými respondenty z marketingového seznamu.

Reakce se importují jako deníky typu Reakce na kampaň do záložky Deník na příslušné marketingové kampani.

Náležitosti zdrojového souboru

Zdrojový soubor, ze kterého seznam importujete, musí splňovat některé náležitosti, aby import proběhl v pořádku. Jedná se hlavně o strukturu souboru.

Aby mohl být soubor importován, musí obsahovat názvy sloupců a konkrétní hodnoty. Aby měl import smysl, je vhodné, aby zdrojový soubor obsahoval co nejvíce sloupců. Názvy sloupců ve zdrojovém souboru musí korespondovat s názvy polí v okně Deníku a jsou závislé na lokalizaci eWay-CRM®. Pokud tedy máte eWay-CRM® v češtině, je nutné mít i ve zdrojovém souboru české názvy sloupců.

Pokud bude zdrojový soubor obsahovat názvy sloupců, které neodpovídají žádnému poli z dialogu Deník, nebude importována žádná reakce a systém zobrazí chybovou hlášku, ve které bude neexistující sloupec vypsán.