Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce

Tato funkce je dostupná v modulu Marketingové kampaně (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Marketingové kampaně.

Položka Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce slouží k nastavení počtu e-mailových zpráv, které jsou v rámci zpracování marketingového listu odeslány v jedné dávce. Vámi nadefinovaný marketingový seznam je totiž po vytvoření hromadné korespondence programem eWay-CRM® rozdělen do menších skupin čítající právě tolik kontaktů, kolik zadáte v tomto nastavení a každá skupina je rozeslána samostatně s určitým časovým odstupem od ostatních e-mailů.

Toto nastavení je společně s Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence velmi důležité pro nastavení rychlosti zpracování marketingového seznamu a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty stanoveny na odesílání 10 e-mailů každých 5 minut, což by mělo z velké části předejít zablokování vašich e-mailů, ale samozřejmě může být pomalé pro odesílání většího množství e-mailů.

Více informací o hromadné korespondenci v rámci marketingové kampaně naleznete v kapitole Popis modulu Marketing.

Kliknutím na položku Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce zadáte hodnotu nastavení.

Do pole zadejte číslo udávající požadovaný počet kontaktů, kterým bude v rámci jedné dávky odeslán e-mail. Stejný počet e-mailů, tedy nová dávka, bude odeslán za dobu, kterou nastavíte v rámci hodnoty Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Pozn. Čím větší počet e-mailů je rozeslán v kratším časovém intervalu, tím více se zvyšuje riziko, že budete zařazeni na výše zmiňovaný blacklist.