Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky určuje, zda se při vytváření kalendářových událostí budou vyplňovat údaje z nadřazené položky. Díky této funkci se budou automaticky vyplňovat informace z nadřazené položky ve chvíli, kdy je nadřazené položky v kalendáři vybrána. Jedná se o:

  • jméno nadřazené položky jako součást názvu události,
  • lokace,
  • deníkové záznamy, které se vkládají do těla události, pokud má nadřazená položka nějaké deníky napojené.

Více o vkládání lokace a deníkových záznamů najdete v kapitole Automatické vkládání důležitých údajů k události.

Kliknutím na položku Předvyplňovat položky kalendáře hodnotami nadřazené položky nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, mechanismus sám vkládá údaje z nadřazené položky do příslušných polí na kalendáři. Každý uživatel pak má ještě možnost vlastního nastavení, to v sekci Nastavení eWay-CRM v záložce Kalendář, kde je možné určit, že lokace a deníkové záznamy se nebudou z nadřazené položky předvyplňovat.

Je-li funkce vypnutá, k automatickému vyplňování údajů nedochází, není možné ani využít nastavení v sekci Nastavení eWay-CRM v záložce Kalendář.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.2.