Neumožnit uživatelům zadat docházku starší než X dnů

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Neumožnit uživatelům zadat docházku starší než X dnů máte možnost nastavit, pro kolik pracovních dní zpětně od aktuálního data budou mít uživatelé možnost zadávat docházku.

Důležité: Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele s výjimkou těch, kteří jsou zařazeni do skupiny Administrator - pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživatele a Karta skupiny.

Kliknutím na položku Neumožnit uživatelům zadat docházku starší než X dnů nastavíte hodnotu

Číslo zadané v tomto poli určuje, pro kolik pracovních dní zpětně od aktuálního data mohou uživatelé zadat docházku.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.