Sledovat e-maily pouze na základě adresy v poli Komu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Sledovat e-maily pouze na základě adresy v poli Komu umožňuje, abyste sledovali nejen e-mail osoby, která je uvedena v poli Komu při odeslání e-mailu, ale můžete v eWay-CRM® sledovat také uživatele, který je uveden v pole Kopie (nebo ve Skyté Kopii pokud se jedná o odchozí e-mail). Více o sledování naleznete v článku o Kartě E-maily.

Kliknutím na položku Sledovat e-maily pouze na základě adresy v poli Komu v nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, sledovány jsou pouze e-mailové adresy v poli Komu.

Je-li funkce vypnutá, sledovány jsou nejen e-maily uživatele uvedeného v poli Komu, ale také e-maily uživatele v poli Kopie.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.