Časový interval pro údržbu

Dostupnost: Nastavení je dostupné pouze pro on-premise instalace od verze eWay-CRM® 6.0.2.

Položka Časový interval pro údržbu určuje, v jakém časovém období bude probíhat údržba eWay-CRM®, která je nezbytná pro správné fungování systému.

Dvojím kliknutím na položku Časový interval pro údržbu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává časové rozmezí. Jako výchozí je nastaveno 23:00-03:00.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.