Volné zdroje (popis a význam režimu)

Jednotlivé uživatele systému eWay-CRM® je možné zobrazit buď ve standardním seznamu, v režimu Pracovní úvazky anebo v rámci zobrazení nazvaného Volné zdroje. Tento plán volných zdrojů slouží především k tomu, abyste měli vždy přehled o vytíženosti jednotlivých pracovníků a mohli mezi ně rozdělovat práci rovnoměrně. Snadno z tohoto přehledu také odhalíte, kteří zaměstnanci mají ještě volné hodiny, které můžete využít například pro zadání nového úkolu.

Volné zdroje

Při kliknutí na tlačítko Uživatelé v hlavní nástrojové liště eWay-CRM®, se objeví tři nová tlačítka souhrnně označená jako Aktuální zobrazení. Jedná se o Seznam, Pracovní úvazky a Volné zdroje (viz obrázek níže). Tlačítko Seznam je ve výchozím nastavení promáčknuté, protože uživatelé se standardně zobrazují jako seznam. Pokud chcete uživatele zobrazit jako Volné zdroje, je třeba kliknout na odpovídající tlačítko. Zůstane promáčknuté a eWay-CRM® si bude vaši volbu pamatovat do doby, než ji znovu sami změníte.

Volné zdroje se zobrazují jako seznam uživatelů, který je doplněn o sloupce jednotlivých týdnů, kdy první zobrazený týden je ten aktuální. Zobrazení není určeno pro editaci záznamů, jedná se pouze o přehled využití pracovního fondu zaměstnance pro daný týden. Týdenní časový fond pro každého pracovníka se vyplňuje ve zobrazení Pracovní úvazkyod kterého se odečítají hodiny naplánované pro pracovníka v rámci Plánu zdrojů.

Hodnoty zobrazené ve sloupcích nabývají číselných hodnot a následujících barev:

  • Bílá barva - počet hodin v Pracovním úvazku je stejný jako součet hodin plánovaných pro uživatele v Plánu zdrojů. Pracovník je vytížen optimálně.
  • Zelená barva - počet hodin v Pracovním úvazku je větší než součet hodin alokovaných na pracovníka v Plánu zdrojů a uživatel má tedy volné hodiny (čím více volných hodin, tím je zelená tmavší)
  • Červená barva - počet hodin v Pracovním úvazku je menší než součet počtu hodin uživatele v Plánu zdrojů a uživatel tedy nemá volné hodiny, naopak překračuje svůj pracovní týdenní fond (čím větší je negativní hodnota, tím je červená tmavší)

Rozmezí, pro které se barvy (červená a zelená) ztmavují, je primárně stanoveno na 40 hodin. Každá hodnota nad 40 hodin včetně pak již má tu nejtmavší barvu. Hodnotu je možné změnit v nastavení Rozsah pro barevné spektrum zelené a červené barvy v zobrazení Volné zdroje.

Tip: Při najetí na buňku kurzorem myši se v popisku zobrazí dovolená, která je vdaném týdnu vybírána, projekty a počet hodin k projektům alokovaným. Na ukázkovém obrázku se zobrazuje projekt a počet hodin alokovaných na projekt.