Pracovní úvazky (popis a význam režimu)

Jednotlivé uživatele, které máte v eWay-CRM® zadané, je možné zobrazit buď ve standardním seznamu, v režimu Volné zdroje anebo v rámci zobrazení nazvaného Pracovní úvazky. Tento plán zdrojů slouží především k tomu, abyste byli schopni přesně plánovat, kolik hodin jednotliví členové týmu mají k dispozici, což je možné využít pro kontrolu při překračování počtu hodin.

Pracovní úvazky

Při kliknutí na tlačítko Uživatelé v hlavní nástrojové liště eWay-CRM®, se objeví nová tlačítka souhrnně označená jako Aktuální zobrazení. Jedná se o Seznam a Pracovní úvazky (viz obrázek níže). Tlačítko Seznam je standardně promáčknuté, protože uživatelé se standardně zobrazují jako seznam. Pokud chcete uživatele zobrazit jako Pracovní úvazky, je třeba kliknout na toto tlačítko. Zůstane promáčknuté a eWay-CRM si bude vaši volbu pamatovat do doby, než ji znovu sami změníte.

Pracovní úvazky se zobrazují jako seznam jednotlivých uživatelů, který je však doplněn o speciální sloupce a další údaje. Jedná se o sloupce Aktivní (zda uživatel v současnosti pro společnost pracuje) a sloupce jednotlivých týdnů, kdy první je zobrazený týden aktuální.

Ke každému uživateli je pak možné manuálně doplnit hodiny. Předpokládá se, že to jsou hodiny, které má daný uživatel (zaměstnanec) podle smlouvy odpracovat. Tyto hodnoty se pak využijí jako fond, který slouží pro určení toho, zda má uživatel ještě dostatek hodin v rámci Plánu zdrojů.