Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Položka Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu určuje, zda se bude stejné zboží do košíku vkládat do jednoho řádku, anebo se bude vkládat vždy na nový řádek.

Kliknutím na položku Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, stejné zboží, pokud je do jednoho dokladu vkládáno opětovně, se sloučí do jednoho řádku.

Je-li funkce vypnutá, stejné zboží se po opětovném zadání vkládá vždy na nový řádek.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.