Výchozí jazyk

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Výchozí jazyk určuje, jaký bude výchozí jazyk systému. Nejedná se o nastavení, které by měnilo jazyk, ve kterém používají eWay-CRM® aplikaci jednotliví uživatelé u sebe na počítači (tedy nastavení na kartě Obecné). Nastavení Výchozí jazyk je využíváno zejména při aktivitách vytvářených serverovou částí systému - například při tvorbě systémových deníků zaznamenávajících změny na položkách, v různých notifikačních e-mailech, apod. Pokud tedy máte v eWay-CRM® Nastavení  češtinu a v globálním nastavení Výchozí jazyk angličtinu, eWay-CRM® aplikaci stále budete mít v češtině, jen pokud například změníte cenu u projektu, změna bude zalogována v anglickém jazyce.

Kliknutím na položku Výchozí jazyk zobrazíte možnosti nastavení.

V poli vybíráte konkrétní jazyk,

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.