Karta - Obecné

První záložkou na kartě Nastavení eWay-CRM je záložka Obecné. Zde si můžete nastavit následující:

Jazyk

V jakém jazyce chcete systém používat - aktuálně jsou dostupné čeština, slovenština, angličtina, němčina, norština a ruština.

Výchozí měna

Určuje se, podle jakého nastavení se má brát výchozí měna eWay-CRM. Možnosti jsou:

  • Na základě nastavení Windows
  • Na základě nastavení eWay-CRM - viz Výchozí měna

Moduly

Nastaví se, zda se mají seznamy modulů otevírat v samostatných oknech, či nikoli. (Pro otevření pouze jednoho seznamu v novém okně bez změny nastavení stačí kliknout na daný modul a držet klávesu SHIFT.)

Dostupnost: Toto nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Reporty

Zaškrtávací pole Pamatovat si poslední parametry slouží k tomu, aby se reporty v eWay-CRM® otevíraly vždy s těmi parametry, které jste zadali při posledním generováním reportu. Více najdete v článku Zapamatování a ukládání filtrů pro generování reportů.

Monitor spouštění

Funkce, která kontroluje, zda vám v Outlooku neběží doplňky, jejichž fungování koliduje se správným funováním eWay-CRM Desktop. Více: Kompatibilita eWay-CRM Desktop s jinými aplikacemi

Péče o zákazníka

Nastavte, zda souhlasíte se zasíláním chybových hlášek našemu servisnímu oddělení. Díky udělenému souhlasu můžeme systém neustále zlepšovat a zjišťovat problémy nejen u korporátních zákazníků, ale i u individuálních uživatelů.