Výchozí měna

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Výchozí měna určuje, jakou měnu bude váš systém eWay-CRM® považovat jako výchozí. Samozřejmě i nadále můžete vést projekty, doklady i další záznamy i v cizích měnách. Toto globální nastavení jen určuje, vůči jaké měně jsou pak veškeré záznamy vedené v jiných měnách přepočítávány. Pro lepší přehled je u všech cenových hodnot v systému možné zobrazit i odpovídající částku přepočtenou na měnu výchozí, stejně tak se s částkami ve výchozí měně pracuje v reportech, kde by bylo nepřehledné uvádět částky v různých měnách. Měna je v těchto případech zobrazena v třípísmenném formátu (například report Aktivita na příležitostech). Některé reporty zobrazují pouze částku s použitím formátu měna (např. Docházka podle společnosti), v takových případech se použije regionální nastavení systému Microsoft Windows (viz. níže).

Nastavení měny je možné nastavit i podle toho, jaká je nastavena měna ve Windows - viz Karta - Obecné.

Důležité: Nejedná se o nastavení, které by určovalo výchozí měnu při vytváření položek. Výchozí měna při zakládání nových položek je určena regionálním nastavením v systému Microsoft Windows.

Kliknutím na položku Výchozí měna zobrazíte možnosti nastavení.

Vyberte měnu, kterou chcete mít nastavenou jako výchozí.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.