Povolit verzování dokumentů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Pomocí položky Povolit verzování dokumentů umožňuje zapnout verzování dokumentů v systému eWay-CRM®. Budete tak mít přístup i ke starším verzím dokumentů a budete moc sledovat jeho postupné úpravy až k současné verzi. Více o sledování verzí dokumentů se dozvíte v článku Verzování dokumentů. Základem této funkce je ale právě nastavení správné hodnoty u položky Povolit verzování dokumentů v Globálním nastavení.

Kliknutím na položku Povolit verzování dokumentů nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, vy můžete dále postupovat na základě článku Verzování dokumentů a sledovat tak předchozí verze.

Je-li funkce vypnutá, není verzování zapnuto a starší verze nejsou sledovány a dříve zanesené verze nejsou dostupné. Po opětovném zapnutí funkcionality budou dříve zanesené revize v systému znovu dostupné.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.