Zpřístupnit příležitosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Pomocí položky Zpřístupnit příležitosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) máte možnost definovat, jestli budou uživatelé schopni sdílet příležitosti jako kontakty s dalšími aplikacemi na svých chytrých telefonech. Více najdete v článku Sdílení kontaktů mezi eWay-CRM® Mobile a dalšími aplikacemi.

Kliknutím na položku Zpřístupnit příležitosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) zobrazíte možnosti nastavení.

Nastavení má tyto hodnoty:
  • Dle nastavení uživatele - uživatel si sám v eWay-CRM® Mobile nastaví, jestli bude příležitosti sdílet s dalšími aplikacemi.
  • Vypnout všem - uživatelé nemají možnost sdílet na svých telefonech příležitosti z eWay-CRM® Mobile s dalšími aplikacemi.
  • Zapnout všem - všichni uživatelé mají vynucené sdílené příležitostí s ostatními aplikacemi na svých telefonech, ale to musí ještě potvrdit udělením přístupu eWay-CRM® Mobile k příležitostem v telefonu. Pokud tento přístup na svém chytrém telefonu neposkytnou, sdílení nebude probíhat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.1.