Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu máte možnost nastavit, jestli se při importu kontaktu do eWay-CRM bude vytvářet i společnost, se kterou je kontakt propojen. Jedná se o funkci, která je využitelná hlavně v případě, pokud má každý uživatel jiné nastavení - společnosti si vkládal podle sebe a jsou zadané odlišně než u jiných uživatelů.

Upozornění: Pokud je funkce zapnuta, je možné, že v importovaném záznamu uživatelé společnost zadají různě, i když se bude jednat o společnost jednu - například jeden uživatel ke kontaktu zadá eWay System, jiný eWay a další eWay System s.r.o. Při importu tak mohou vznikat duplicitní záznamy společnosti.

Pro využití této funkce musí mít uživatel nejen práva na modul kontakty, ale také právo vytvářet společnosti. Pokud toto právo nemá, nastavení nebude fungovat.

Kliknutím na položku Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu v seznamu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li nastavení zapnuto, společnosti se při importu kontaktu z MS Outlook do eWay-CRM® budou vytvářet. Společnost pak bude mít z kontaktu převzaté následující hodnoty:

  • jméno společnosti,
  • fakturační adresu (adresa zaměstnání kontaktu),
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní čísla (telefon, mobil, fax)
  • vazbu na kontakt.

Je-li nastavení vypnuto, je funkce vypnutá a nebude docházet k vytváření společností. Společnost bude vyplněna na kontaktu v eWay-CRM v poli Společnost jako text.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.