Maximální počet položek pro kopírování a tisk

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Bezpečnost.

Pomocí položky Maximální počet položek pro kopírování a tisk máte možnost nastavit, kolik položek může být najednou kopírováno nebo tisknuto. Jedná se o specifickou funkci, kdy položky nad tuto hodnotu jsou považovány za hromadné. Využití je například u zákazu exportu některých položek, kdy pouze počet položek nad hodnotu tohoto čísla bude považováno za hromadný a nedojde k jeho exportu (více najdete v článku Nastavení práv k modulům). Nastavení tak bude fungovat pouze v případě, pokud u daného modulu budete mít v Nastavení práv k modulům u sloupce Export nastavenu hodnotu Ne.

Kliknutím na položku Maximální počet položek pro kopírování a tisk zadáte hodnotu nastavení.

Vepište do tohoto pole číselnou hodnotu, která určuje maximální počet položek, které mohou být najednou tisknuty nebo kopírovány. Vyšší počet položek už nebude možno najednou exportovat ze systému.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.