Activity on Companies

Report poskytuje přehledné informace o aktivitách souvisejících se společnostmi a kontakty, a to v závislosti na čase a osobě, která tyto aktivity do systému zanášela. Pokud někdo přidal k určité společnosti či kontaktu nový projekt, příležitost, deník nebo jiné, projeví se to právě v tomto reportu.

Předpoklady pro výpočet

Informace, které uživatel v reportu uvidí, jsou závislé nejen na samotné aktivitě provedené v systému, ale také na tom, jaká oprávnění má uživatel generující report. Rozhodujícím kritériem pro zobrazení reportu jsou dostatečná oprávnění uživatele pro zobrazení položek z modulů Společnosti, Deníky, Kontakty, Projekty, Příležitosti, Kalendář a Úkoly.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Udává počátek sledovaného období.
Konec Udává konec sledovaného období.
Account Manager V poli můžete ze seznamu uživatelů vybrat toho uživatele, pro kterého bude report generován. Výběrem možnosti (Vše) bude report generován pro všechny uživatele.

Při změně parametrů bude report automaticky vygenerován znovu s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

V záhlaví reportu je uveden název reportu, jméno uživatele a období, pro které je report zobrazen.

SloupecPopis
Společnost Zobrazuje název společnosti, ke které se uvedená aktivita vztahuje.
Název aktivity Představuje název vytvořené aktivity.
Vlastník Zobrazuje vlastníka přidané aktivity či společnosti.
datum Udává datum zanesení aktivity do systému nebo datum vytvoření společnosti.

Report barevně odlišuje řádky:

  • Tmavě modré řádky obsahují název a informace o těch společnostech, ke kterým byla ve sledovaném období vytvořena nějaká aktivita. Řádky jsou řazeny abecedně podle sloupce Company Name
  • Světle modré řádky zobrazují aktivity, které byly k dané společnosti vytvářeny, a informace o nich. Těmito aktivitami může být přidání příležitosti, kontaktu, projektu, úkolu, deníku, kalendáře, e-mailu či dokumentu. Stejně tak jako jsou zobrazeny aktivity u společností, jsou zobrazeny také u kontaktů (pokud na kontaktech nějaké vznikaly).
  • Bílými řádky jsou odlišeny aktivity vztahující se ke kontaktu.