Způsob aktualizace informací na detailu dokladu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Nastavení Způsob aktualizace informací na detailu dokladu máte možnost stanovit, co se bude na dokladu aktualizovat v případě, že kliknete na tlačítko Obnovit. Více e editaci dokladů věnuje článek Editace dokladů a vloženého zboží.

Kliknutím na položku Způsob aktualizace informací na detailu dokladu zobrazíte možnosti nastavení.

Na výběr jsou následující možnosti:

  • Aktualizovat - aktualizují se pouze hodnoty na dokladu, jako kdyby byl doklad znovu otevřen.
  • Aktualizovat a aplikovat aktuální ceny produktů - dojde nejen k aktualizaci dokladu, ale i k aktualizaci cen na zboží v dokladu (a to včetně ceny nákupní), a to podle ceníku vybrané společnosti anebo ceny na zboží samotném. Aktualizují se tato pole: Ceníková cena, Sleva, Jednotková cena a měna. Nedochází k aktualizaci v případě, že došlo ke změně ceny po kurzové přepočtu.
  • Aktualizovat a aplikovat aktuální data z produktů - aktualizuje se doklad, cena (a to včetně ceny nákupní), ale případně i další hodnoty (název, kód, popis, poznámka, atd.) zboží v dokladu. Nedochází k aktualizaci v případě, že došlo ke změně ceny po kurzové přepočtu.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.2.