Automaticky počítat Plánované náklady ostatní z podprojektů

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Basic).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Automaticky počítat Plánované náklady ostatní z podprojektů máte možnost nastavit způsob počítání plánovaných ostatních nákladů pro nadřazené projekty. Více informací o nadřazených projektech najdete v kapitole Popis a využití modulu Projekty.

Kliknutím na položku Automaticky počítat Plánované náklady ostatní z podprojektů nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, hodnota v poli Plánované náklady ostatní se u projektu, který je nastaven jako nadřazený projekt u dalších projektů, počítá automaticky jako součet plánovaných ostatních nákladů u všech jeho podprojektů.

Je-li funkce vypnutá, pole se automaticky nevyplňuje.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.