Zahrnovat docházky z příležitostí do skutečných nákladů lidí na projektu

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Zahrnovat docházky z příležitostí do skutečných nákladů lidí na projektu máte možnost nastavit převádění docházky z příležitostí na náklady projektu v případě, že je příležitost na projekt převedena. Více informací o projektech najdete v kapitole Popis a využití modulu Projekty.

Kliknutím na položku Zahrnovat docházky z příležitostí do skutečných nákladů lidí na projektu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, docházka u příležitosti převedené na projekt se stane součástí plánovaných nákladů lidí u tohoto projektu.

Je-li funkce vypnutá, k automatickému načítání docházky nedochází.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.