Počet neplatných pokusů o zadání hesla před uzamčením účtu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Bezpečnost.

Prostřednictvím nastavení Počet neplatných pokusů o zadání hesla před uzamčením účtu stanovíte, po kolika pokusech se uživatelům účet uzamkne a nebude možné se k němu přihlásit. Doba, po kterou nebude možné se k účtu přihlásit, se určí v Délka uzamčení účtu v minutách.

Kliknutím na položku Počet neplatných pokusů o zadání hesla před uzamčením účtu zadáte hodnotu nastavení.

Do pole zadáváte číselnou hodnotu, která určuje počet neplatných pokusů, po jejichž vyčerpání se uživatelský účet uzamkne. Při zadání hodnoty 0 je počet pokusů neomezený.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.2.