Zdroj adresy při vytváření kontaktu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Zdroj adresy při vytváření kontaktu máte možnost definovat, co bude zdrojem adresy vkládané do kontaktu - jedná se o adresu, která se vkládá ze společnosti, která byla na kontaktu přidána prostřednictvím pole Společnost.

Kliknutím na položku Zdroj adresy při vytváření kontaktu v seznamu zobrazíte možnosti nastavení.

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Nastavení má dvě hodnoty zdroje adresy:

  • Fakturační adresa - ke kontaktu se vkládá fakturační adresa společnosti vložené do pole Společnost
  • Korespondenční adresa - ke kontaktu se vkládá korespondenční adresa společnosti vložené do pole Společnost


Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.1.