Deal Trend

Report zobrazuje přehled příležitostí a jejich stavů za dané období.

Předpoklady pro zobrazení

Uživatel, který si chce report nechat zobrazit, musí mít práva vidět záznamy typu Příležitosti.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Udává začátek sledovaného období.
Konec Udává konec sledovaného období.
Sales Manager V seznamu jsou jména všech manažerů a výběrem jednoho z nich bude vygenerován report pro jeho příležitosti v zadaném období. Výběrem hodnoty (Vše) ze seznamu jmen bude vygenerován report pro všechny manažery seznamu.
Typ příležitosti Pole slouží k tomu, aby si uživatel vybral konkrétní typ příležitosti anebo typy všechny. Výběrem hodnoty (Vše) zahrnete do reportu všechny typy příležitostí.

Data zobrazená v reportu

V reportu jsou zobrazeny celkem tři tabulky.

Všichni zákazníci

Zobrazuje přehled všech příležitostí s jejich obratem podle stavu, v kterém se příležitosti nacházejí.

Stávající zákazníci

Zobrazuje počty a obraty příležitostí, které jsou přiřazeny ke stávajícím zákazníkům.

Noví zákazníci

Zobrazuje počty a obraty příležitostí, které jsou přiřazeny k novým zákazníkům.

V řádcích tabulek jsou uvedeny stavy, kterými příležitosti prochází, a ve sloupcích měsíce zadaného období. Hodnoty v buňkách tabulek pak ukazují, kolik příležitostí prošlo ve kterém období kterým stavem. Částky jsou uvedeny ve výchozí měně eWay-CRM® - viz nastavení Výchozí měna.

Pokud v daném období žádná příležitost neprošla určitým stavem, tento stav nebude v tabulce zobrazen. Stejně tak pokud by v daném měsíci nebyla žádná příležitost změněna, tento měsíc nebude do reportu zahrnut.