User Vacation

Tento report sleduje čerpání dovolené zaměstnanců. Čerpaná dovolená se vypočítává z absencí, které jsou typu Placená dovolená.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení reportu jsou:

  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení uživatelů a absencí.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Vyberte požadované datum začátku období.
Konec Vyberte požadované datum konce období.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

SloupecPopis
Uživatel Celé jméno uživatele.
Vybraná dovolená Ukazuje počet dní dovolené, které si uživatel v tomto roce již vybral.
Dovolená celkem Hodnota ve sloupci je celkovým počtem dní dovolené, které má uživatel k dispozici.
Zbývá

Sloupec říká, kolik dní dovolené uživateli ještě zbývá.

Sloupec se zobrazuje jen v případě, že je v parametrech vybrán kalendářní rok od 1. ledna do 31 prosince.

Po načtení reportu jsou záznamy v tabulce seřazeny abecedně podle příjmení uživatelů. Položky však můžete seřadit podle libovolného sloupce. K řazení záznamů slouží šipky v záhlaví sloupců – kliknutím na šipku nahoru či dolů seřadíte záznamy v tabulce sestupně či vzestupně dle hodnot v daném sloupci.