Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Pomocí položky Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení určíte, zda se položky, jež jsou exportovány do Wordu, budou ukládat jako dokumenty do eWay-CRM®. K exportovaným položkám se pak můžete případně vždy vrátit přímo v eWay-CRM®.

Kliknutím na položku Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, Word dokumenty budou jako XML uložené do eWay-CRM®. Dokument si automaticky vytvoří vazbu na položku, z které byl vytvořen, případně se doplní další vazby na Nadřazenou položku, Společnost a Kontaktní osobu, pokud jsou tyto vazby z exportované položky dostupné.

Je-li funkce vypnutá, Word dokumenty se nebudou do eWay-CRM® ukládat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.3.