Zdroj adresy při vytváření příležitostí

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Pomocí položky Zdroj adresy při vytváření příležitostí máte možnost definovat, co bude zdrojem adresy vkládané příležitosti - zda se bude vkládat adresa z pole Odběratel nebo z pole Kontaktní osoba.

Kliknutím na položku Zdroj adresy při vytváření příležitostí zobrazíte možnosti nastavení.

Nastavení má tyto možnosti:
  • Odběratel - vkládá se adresa ze společnosti vložené do pole Odběratel
  • Kontaktní osoba - vkládá se adresa z kontaktu vložené do pole Kontaktní osoba
Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.