Počet desetinných míst

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Počet desetinných míst určuje, kolik desetinných míst se bude zobrazovat u jednotlivých číselných položek v reportech.

Kliknutím na položku Počet desetinných míst zadáte hodnotu nastavení.

Do pole se zadává číselná hodnota určující počet desetinných míst, která se zobrazí za čísly v reportech. Toto nastavení je obecné pro číselné hodnoty v reportech.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.