Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obchod.

Položka Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno určuje, zda se bude po převedení příležitosti do stavu Vyhráno vytvářet projekt, či nikoli. Základní podmínkou je, že uživatel má na vytvoření projektu oprávnění.

Kliknutím na položku Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, po převedení příležitosti do stavu Vyhráno se automaticky vytvoří projekt, který se uživateli rovnou otevře. Jestliže byly v příležitosti zadány kontaktní osoba a společnost textově, po přechodu do stavu Vyhráno se vytvoří také (pokud na jejich vytvoření má uživatel oprávnění).

Je-li funkce vypnutá, po převedení příležitosti do stavu Vyhráno se projekt automaticky nevyváří. Jestliže byly v příležitosti zadány kontaktní osoba a společnost textově, po přechodu do stavu Vyhráno se vytvoří (pokud na jejich vytvoření má uživatel oprávnění).

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 8.0.0.