Server

TitleType
Po aktualizaci eWay-CRM® na verzi 3.9 se změnilo pole Země v okně Společnosti z textového pole na roletu - nepřenesly se všechny zeměDocument
Na serveru selhává procedura DeleteOldDatabaseBackupFilesDocument
Chyba při převodu dokumentů z databáze na diskDocument
Zaktivování eWay-CRM® API (WcfService) na serveruDocument
Chyba na příležitosti: Column 'JménoSloupce' is editable.Document
Chyba Requested registry access is not allowed při instalaci webové službyDocument
Po změně hardwaru nebo změně umístění eWay-CRM® nefunguje licenceDocument
Chyba Access Denied při volání CheckStatusDocument
Aktualizace serveru selže při zálohování databázeDocument
Chyba během aktualizace na novější verziDocument
Procedura pro resetování výchozích hodnot na měnových sloupcíchDocument
Jak nastavit přístup přes proxy, pokud na serveru nejde stáhnout licenční klíčDocument
Jak znovu spustit aktualizaci, když po jejím spuštění dojde k chyběDocument
Ladění výkonu eWay-CRM na serveruDocument
Jak založit self-signed SSL certifikát na lokální IP adresuDocument
Odesílání e-mailových notifikací pomocí Office 365Document
eWay-CRM Desktop při každém spuštění vyžaduje ověření (2FA)Document
Zrušení kontroly IP adresyDocument
Jak deaktivovat systémové triggeryDocument
Jak nastavit webovou službu, aby obsahovala aktualizační soubory eWay-CRM a nestahovali se z CDNDocument
Chyba 404.3 při volání API.svc nebo InsecureAPI.svcDocument
Jak doinstalovat chybějící úlohu pro hlídání služby eWayTimerDocument
Při pokusu o reset hesla nepřijde e-mail s verifikačním kódemDocument
Formátování odkazů v e-mailechDocument
V serverové databázi došlo místoDocument
Instalace 64bitového Microsoft Access Database Engine 2010 na serveru, kde je 32bitová verzeDocument
Restart SQL serveru, kde běží aplikace eWay-CRMDocument
Jak nastavit webovou službu, aby odesílala e-maily přes GmailDocument
Jak nastavit webovou službu, aby odesílala e-maily přes službu Active24Document
Zálohování nevytváří rozdílové zálohy (differential), ale pouze plné (full)Document