Chyba Requested registry access is not allowed při instalaci webové služby

Popis

Při instalaci webové služby může po její konfiguraci a následné kontrole pomocí CheckStatus dojít k následující chybě:

V logu se objevuje:

Log:
2017-07-14 06:56:27,183 [25] ERROR w3wp [(null)] - Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.Security.SecurityException: Requested registry access is not allowed.
at System.ThrowHelper.ThrowSecurityException(ExceptionResource resource)
at Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey(String name, Boolean writable)
at eWay.Core.WmiWrapper.ServiceManager.GetServiceNameByFilePath(String serviceFilePath)
at eWayWSImpala.eWayWS.CheckStatus()
The Zone of the assembly that failed was:
MyComputer

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Chyba je způsobena tím, že uživatele NETWORK SERVICE, pod kterým běží eWay-CRM® webová služba, nemá práva na přístup do služeb Windows. Během CheckStatus dochází ke kontrole, zda přidružená služba eWay Timer běží.

Je potřeba změnit uživatele NETWORK SERVICE na LOCAL SYSTEM v konfiguraci aplikačního poolu.