Ladění výkonu eWay-CRM na serveru

Popis

Pokud eWay-CRM běží na vlastním serveru, kde není dostatek prostředků, je možné provést různé úpravy nastavení, které předejdou problémům s výkonem.

Verze

eWay-CRM® 6.0.2.309 a vyšší

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Větší timeout při volání webové služby

V souboru Web.config nastavíme timeout na 5 minut pomocí tagu httpRuntime v system.web:

<httpRuntime executionTimeout="300" />

poté můžeme v appSettings nastavit i větší timeout do SQL. Měl by být o něco menší než executionTimeout. Obě hodnoty jsou v sekundách.

<add key="SqlCommandTimeout" value="240" />

Omezit počet jobů, které eWayTimer spustí najednou

Poznámka: Toto řešení je možné použít už od verze eWay-CRM 6.1.1.183.

Můžeme například povolit pouze jeden aktivní job. Do Web.config přidáme tyto hodnoty:

  • JobProcessorSemaphoreName musí být jedinečné jméno v rámci serveru
  • JobProcessorSemaphoreCount je počet jobů které mohou běžet najednou
<appSettings>
...
<add key="JobProcessorSemaphoreName" value="eWayTimer" /> <add key="JobProcessorSemaphoreCount" value="1" />
</appSettings>

Pro aplikaci změn je potřeba restartovat službu eWayTimer.