Chyba 404.3 při volání API.svc nebo InsecureAPI.svc

Popis

Při volání API.svc nebo InsecureAPI.svc se objeví chyba 404.3.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Doinstalovat chybějící funkci

Pomocí Server Manager je potřeba doinstalovat chybějící funkci Aktivace protokolem HTTP.

Varianta 2: Ruční přidání mapování

Otevřeme konzoli IIS, vybereme IIS server a klikneme na Mapování obslužných rutin (Handler mappings).

Vpravo klikneme na Přidat spravovanou obslužnou rutinu. (Add Managed Handler).

Hodnoty se vyplní takto:

Cesta požadavku:

*.svc

Typ:

System.ServiceModel.Activation.ServiceHttpHandlerFactory, System.ServiceModel.Activation, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35

Název:

svc-Integrated-4.0

Dialog pak potvrdíme.