Formátování odkazů v e-mailech

Popis

Od eWay-CRM verze 7 jsou odkazy v e-mailech generovány prostřednictvím https://open.eway-crm.com, kde je možné si vybrat, zda se položky budou otevírat v eWay-CRM Desktop nebo eWay-CRM Online. To umožňuje otevírání na různých platformách. Pokud aktualizujete ze starší verze, je potřeba provést změny v nastavení webové služby.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Je třeba mít aktivní globální nastavení UseNewOpenLinkFormat.

EXEC eWaySP_SetGlobalSettingValue 'UseNewOpenLinkFormat', '1'

V souboru Web.config musí být být vyplněna WebServiceAddress (veřejně viditelná webová služba) s lomítkem na konci:

<add key="WebServiceAddress" value="https://localhost/eWayWSImpala/" />

Pokud jste adresu v souboru Web.config měnili, je třeba znovuvytvořit CLR procedury:

EXEC eWaySP_CreateClrProcedures

Samozřejmě je stále možné se vrátit ke starému formátu, který využívá pouze otevírání v eWay-CRM Desktop na základě odkazů začínajících eway://. Stačí změnit nastavení UseNewOpenLinkFormat na hodnotu 0.