Jak nastavit webovou službu, aby obsahovala aktualizační soubory eWay-CRM a nestahovali se z CDN

Popis

Článek ukazuje postup, jak nastavit webovou službu, aby obsahovala aktualizační soubory eWay-CRM a tedy při aktualizaci klienta se soubory nestahovali z CDN.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Na webové službě v souboru Web.config je potřeba nastavit klíč KeepUpdateFileInDownloadFolder na 1.

<add key="KeepUpdateFileInDownloadFolder" value="1" />

Nyní je potřeba ručně stáhnout aktualizační soubor do složky Download na webové službě. Při další aktualizaci se to už provede automaticky.

Soubor pro aktuální verzi je potřeba stáhnout z adresy https://download.eway-crm.com/updates/eWayCRM-7.6.0.144.zip. Stačí změnit číslo verze.

Ověřte, že soubor lze stáhnout z adresy webové služby (např. http://localhost/eWay/Download/eWayCRM-7.6.0.144.zip).