Zrušení kontroly IP adresy

Popis

Při použití technologií jako je load-balancing může docházet k tomu, že se mezi dotazy na webovou službu mění veřejná IP. V takových případech dochází k chybě synchronizace a v logu se opakují tyto chyby:

--- 2022-05-23 15:17:03,495 [OUTLOOK] WARN [HASH: (null)] [WS: ] [USER: (null)] [EWAY: eWay-CRM Premium 7.2.0.76] [OL: 16.0.15128.20224] [WIN: Microsoft Windows NT 10.0.19044.0] ---
GetInfo failed (RC = 'rcBadSession') with the following error 'UserHostAddress changed from 'XXX.XXX.XXX.XXX' to 'YYY.YYY.YYY.YYY'. Re-login required.'
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Do Web.config je potřeba přidat klíč PreventSessionRemoteAddressChange a nastavit ho na hodnotu 0:

<appSettings>
    <add key="PreventSessionRemoteAddressChange" value="0" />
</appSettings>